n.n betekenis & definitie

n.n. - = „nomen nescio”: den naam weet ik niet; dient ter aanduiding van een onbekende.