Jack betekenis & definitie

Jack - Jantje (in ’t Engelsch;; „Union Jack”: Britsche vlag; werpteeken bij het bowl-spel; „Jack-tar”: Janmaat, matroos.