Eben-Haëzer betekenis & definitie

Eben-Haëzer - (Hebreeuwsch) de steen der hulpe; vandaar de beteekenis: tot hiertoe heeft de Heere geholpen.