De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

Gepubliceerd op 11-07-2019

dépôt

betekenis & definitie

dépôt, - o., hetgeen in bewaring gegeven wordt ; bewaarplaats ; stapelplaats van koopmansgoederen; magazijn; plaats waar de recruten geoefend worden; aanvullingstroepen of aanvullingsmagazijn van krijgsbehoeften; ook: bezinksel van vochten; „dépôt-bataljon”, o. bataljon, dat recruten opneemt en oefent en ze af levert om geleden verliezen te herstellen; „dépôthouder” : verkooper van goederen en waren voor rekening van een ander.