daguerreotype betekenis & definitie

daguerreotype, - v., toestel om door middel van de inwerking van het licht op chemisch toebereide metalen afbeeldingen te krijgen; „daguerreotypeeren”: dergelijke afbeeldingen vervaardigen; „daguerréotypie”, v., de kunst om dergelijke afbeeldingen te vervaar-digen, ook de werkplaats daarvoor.