a. m betekenis & definitie

a. m. - anno mundi (in ’t jaar der wereld); ook ante meridiem (handelsterm) : des voormiddags; of artium magister: meester der vrije kunsten.