à charge betekenis & definitie

à charge - ten laste; „getuigen à charge” zijn die, welke ten nadeele van beklaagde verklaringen afleggen.