De Koepel

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 13-01-2017

Power to Gas (P2G)

betekenis & definitie

P2G is een methode om van elektriciteit (bijvoorbeeld van een windmolen) waterstof te maken d.m.v. elektrolyse. De waterstof dient dan als opslagmedium en is een grondstof voor de chemische industrie. Het kan ook worden verwerkt tot methaan en in het gasnet worden bijgemengd.