David Pinto

Grondlegger van het ICI

Gepubliceerd op 24-11-2016

2016-11-24

De noodzaak van een cursus opvoeding

betekenis & definitie

De noodzaak van een cursus opvoeding is een theorie van David Pinto. Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.

De opvoeding heeft veel betekenis over de toekomst van het kind. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat een opvoedingsstijl van ‘weinig toegeeflijkheid, maar ook weinig straf bij ongewenst gedrag’, emotionele evenwichtigheid tot gevolg heeft. Terwijl het omgekeerde, namelijk ‘veel toegeeflijkheid, gepaard gaande met veel straf bij ongewenst gedrag’ hét recept is voor agressiviteit later.

Een enorm valkuil bij opvoeding is dat men pas laat de gevolgen van opvoeding bemerkt. Heel klein, zijn kinderen schattig en een aanvechting voor het nemen van maatregelen is laag. Pas bij het groot worden, kunnen conflicten met kinderen uit de hand lopen. En dan is het vele malen moeilijker, zo niet te laat om te corrigeren.

Nog meer dan regeren is opvoeden vooruitzien. Vanaf het pril begin, dient een ouder duidelijk te zijn naar het kind. Duidelijkheid, structuur en consistent gedrag, daar heeft een kind behoefte aan. Dit hoeft uiteraard niet harteloos te gebeuren, maar wel zeer beslist. ‘Ik hou van jou, maar daar mag je niet aankomen’, ‘Ik vind je lief, maar nu breng ik je naar bed’. Onderhandel niet en zwicht noch voor zijn betoverende lach noch voor zijn gekrijs. Geef telkenmale precies aan wat het kind mag en tot hoever. Probleem hierbij is dat vele opvoeders onvoldoende weten wat zij zelf willen. En ook dit laatste valt best te leren. Al met al een regulier cursus, “opvoeden hoe doe je dat” voor ieder (aanstaande) opvoeder, ook de leraar, is de moeite meer dan waard.