Marketingstrategie betekenis & definitie

De marketingstrategie is een elementair onderdeel van de bedrijfsstrategie en beslaat daarbinnen alle bedrijfsactiviteiten gericht op de afzet van het product.

Marketing is een strategische bedrijfsfunctie en de marketingstrategie is het onderdeel van de strategische planning dat voorziet in de planning voor het afzetten van het eindproduct. In de functionele zin betreft dit de planning en uitvoering van alle verkoopgerichte activiteiten. De marketingfunctie kent veel ontkoppelpunten in alle gelederen van de organisatie. Om die reden is de marketingfunctie dan ook verantwoordelijk voor het anticiperen en uitnutten van de klantbehoefte met als doel het handhaven van de concurrentiepositie.