Google+ foto's betekenis & definitie

Google+ (Google Plus) is het sociale netwerk van Google en foto's gedeeld op Google+ worden Google+ foto's genoemd. Google maakt onderscheid tussen foto's en afbeeldingen en dit op basis van de bestandsextensie en aan de hand hiervan worden de geboden functionaliteiten voor de gebruiker bepaald.

Weinig mensen weten dat Google onderscheid maakt tussen foto’s en afbeeldingen en vanuit een technisch oogpunt is dit feitelijk correct. Binnen de algemeen geaccepteerde standaarden die hiervoor bestaan is een JPG bestand een foto en wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen foto's en afbeeldingen. Afbeeldingen hebben voor Google extensies zoals GIF en PNG. Het onderscheid tussen afbeeldingen en foto's is relevant omdat dit bepalend is voor hoe Google Drive en Google+ er mee om zullen gaan. Foto’s worden bijvoorbeeld automatisch zichtbaar voor gebruikers op Google+ (plus.google.com) onder het menu Foto's als zij die op hun Google Drive hebben opgeslagen als een JPG. Dit is niet het geval met afbeeldingen zoals PNG en GIF bestanden. Wanneer men foto's van Drive direct beschikbaar wil hebben op Google+ dan moet men die op Drive opslaan als JPG. Bestanden die op Google+ als foto gezien worden zijn bestanden van de soorten .jpg, .webp, .crw, .cr2, .nef, .dng, .orf, .raf, .arw, .pef, .srw, .rw2.