Redactie Ensie

Creditcard begrippen omschreven

Gepubliceerd op 27-01-2016

2016-01-27

Pre-autorisatie creditcard

betekenis & definitie

Bij de pre-autorisatie van een betaling met een creditcard wordt nagegaan of de houder van de kaart het eventueel verschuldigde bedrag kan betalen. Met deze handeling wordt vastgesteld of de houder van de kaart daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar is en of de kaart kredietwaardig is.

Wanneer men betaald met een creditcard, zal in sommige gevallen vooraf een pre-autorisatie plaatsvinden. Met name hotels maken hiervan gebruik. Door deze handeling beschermen zij zichzelf in het geval dat personen niet komen op dagen of een reservering te laat annuleren. Bij reserveringen die zijn vastgelegd met een creditcard wordt vooraf gekeken of de kaart wel kredietwaardig is. Als een hotel of een ander bedrijf een pre-autorisatie uitvoert, krijgt het de zekerheid dat het bedrag dat wordt aangewend ook daadwerkelijk kan worden betaald. De pre-autorisatie bij een creditcard is dan ook geen betaling van het verschuldigde bedrag, maar een check of het verschuldigde bedrag door middel van de opgegeven betalingswijze kan worden afgerekend. Het is voor bedrijven belangrijk om een goede inschatting te maken van het te betalen bedrag. Bij de daadwerkelijke afrekening mag het bedrag niet hoger liggen dan het bedrag dat vooraf is vastgesteld bij de pre-autorisatie.

Na de uitvoering van een pre-autorisatie en de levering van het product of dienst wordt het vooraf vastgesteld bedrag betaald. In sommige gevallen valt het daadwerkelijk te betalen bedrag lager uit dan het vastgestelde bedrag in de pre-autorisatie. Wanneer dit voorkomt moet een reversal worden ingevoerd, waarbij het verschil in bedragen wordt gecorrigeerd. Een pre-autorisatie kan zowel bij normale als bij prepaid creditkaarten worden uitgevoerd. Bij prepaid creditkaarten is het wel van belang dat het gereserveerde bedrag ook daadwerkelijk op de kaart staat.