Redactie Ensie

Creditcard begrippen omschreven

Gepubliceerd op 27-01-2016

2016-01-27

Credit

betekenis & definitie

Credit is een term die wordt gebruikt in de boekhouding om aan te duiden wat er bij een bepaalde organisatie aan financiële middelen binnen komt. Omtrent de boekhouding staat dit tegenover het debet, oftewel het bedrag dat bij een organisatie binnen een bepaalde periode weg gaat.

Bij de boekhouding van een organisatie geldt dat iedere zogenaamde pot met geld buiten de organisatie zelf valt. Het geld van de organisatie dat bijvoorbeeld op een bankrekening staat, wordt dan ook niet gezien als geld binnen de organisatie. Dit geld kan wel worden aangewend voor bepaalde uitgaven, maar bevindt zich boekhoudkundig gezien niet binnen de organisatie.

Wanneer een bedrijf of organisatie geld uit geeft, bijvoorbeeld aan salarissen, maar ook voor koffie en thee, wordt hiervoor het geld dat op de bankrekening staat aangewend. De bank kan hiervoor geld vrijmaken en verstrekken aan de organisatie, dit wordt gezien als geld dat binnen komt en wordt daarom opgeschreven aan de creditzijde van de boekhouding. Omdat het geld vanuit een externe bron naar binnen komt, wordt het echter ook gezien als schuld. Wanneer dit geld wordt gebruikt, komt het aan de debetzijde te staan, waar alle bezittingen van een bedrijf of organisatie staan. Het geld gaat naar buiten de organisatie, maar wordt wel gebruikt om nieuw bezit te vergaren. In het geval van een goed opgestelde boekhouding, zal deze notatie er altijd voor zorgen dat de debet en credit kanten in balans zijn. Dat wil zeggen dat de som van bezittingen en schulden aan elkaar gelijk zijn.

Bedrijven en organisaties kunnen op allerlei manieren credit verwerven, bijvoorbeeld door de verkoop van producten of wanneer er contributie wordt betaald door leden. Het is hiermee een begrip dat in de praktijk op diverse manieren kan worden ingevuld.