Redactie Ensie

Creditcard begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-09-2016

2016-09-08

BKR-toetsing

betekenis & definitie

Een BKR-toetsing is een check uitgevoerd door Bureau Krediet Registratie die nagaat in hoeverre iemand in staat is om zijn of haar schulden terug te betalen. Bij de uitgifte van een creditcard is het soms noodzakelijk om te voldoen aan een BKR-toetsing.

Iedereen die in het bezit is van een reguliere creditcard of kredietkaart, heeft hiermee de mogelijkheid om betalingen te doen die op een later tijdstip kunnen worden terugbetaald. Als creditcardmaatschappij wilt men natuurlijk dat leningen van creditcards ook daadwerkelijk worden terugbetaald. Hierom stellen sommige aanbieders van creditcards het verplicht om te voldoen aan een BKR-toetsing. Dit is een check die wordt uitgevoerd door het Bureau Krediet Registratie, een instantie die toezicht houdt op alle leningen van particulieren. Deze BKR-toetsing geeft aan of men kredietwaardig is. Op deze manier heeft een creditcardmaatschappij een beter beeld bij de persoon aan wie de creditcard wordt verstrekt.

Niet iedereen mag zomaar een aanvraag doen voor inzicht in een BKR-toetsing bij Bureau Krediet Registratie. Hiervoor moet men als aanbieder van financiële producten hierbij aangesloten zijn. Net als voor particulieren, geldt dat ondernemingen en bedrijven die zijn aangesloten bij Bureau Krediet Registratie als betrouwbaar worden gezien conform de op dat moment gehanteerde normen voor kredietverkeer.

Indien men als particulier niet aan de criteria voldoet zoals opgesteld in de BKR-toetsing, wordt de aanvraag van een creditcard, of een ander financieel product, stopgezet. Aanbieders van financiële producten die niet zijn ingeschreven bij Bureau Krediet Registratie worden tevens als onbetrouwbaar gezien.