Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Gepubliceerd op 28-02-2017

Wet op het financieel toezicht

betekenis & definitie

De Wet op het financieel toezicht (Wft)nieuwe wet die op 1 januari 2007 in de plaats is gekomen van acht toezichtwetten die voor de financiële sector van toepassing waren, waaronder de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk), de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte), de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet melding zeggenschap (Wmz), en de voorgenomen Wet financiële dienstverlening (Wfd). Bij die gelegenheid verschoof de verantwoordelijkheid van de betrokken instanties enerzijds naar het prudentiële toezicht dat gericht is op de soliditeit van de financiële sector (DNB en PVK) en Brtappeltaart anderzijds naar het gedragstoezicht door per onderdeel vast te leggen welke toezichthouder verantwoordelijk is, waarbij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een centrale rol speelt.