Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Tabaksblat; Code Tabaksblat

betekenis & definitie

Het Code Tabaksblat is een naar haar voorzitter vernoemde code voor behoorlijk ondernemingsbestuur (corporate governance). De Code die bestaat uit 21 principes en 113 best practice bepalingen, kreeg per 2005 kracht van wet (op grond van een algemene maatregel van bestuur) maar vooruitlopend daarop werden veel aanbevelingen al ingevoerd. De 113 aanbevelingen bestrijken diverse aspecten van het ondernemingsbestuur waaronder:

· benoeming, ontslag, beloning en ontslagvergoedingen voor bestuurders
· maximum aantal commissariaten
· rol en betrokkenheid van de accountant
· intern controle/risicobeheersingsysteem
· belangrijke beslissingen waaronder overnames
· corporate governance beleid
Indien beursvennootschappen de Code, of enkele bepalingen daarvan, niet willen invoeren moeten zij uitleggen waarom zij dat niet doen (comply or explain).
Eind 2006 heeft een monitoringcommissie (Commissie Frijns) geëvalueerd hoe de Code werkt en wat er eventueel aan moet verbeteren. Door middel van een consultatiedocument is brede inspraak mogelijk. Actuele onderwerpen daarbij zijn “het omgaan met activistische aandeelhouders”, “meldingsplicht vanaf 3%” (nu 5%), “openbaarmaking van identiteit van aandeelhouders” en “de verplichting voor groot-aandeelhouders om hun intenties met de vennootschap te openbaren”. Dat betreft in het bijzonder hun voornemen om te reorganiseren, te fuseren of de vennootschap geheel over te nemen.