Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Juridische fusie

betekenis & definitie

Juridische fusie is de rechtshandeling als gevolg waarvan twee of meer verschillende vennootschappen samensmelten tot één vennootschap waarbij:

· de bezittingen en schulden en de activiteiten van (een van) de samen te voegen onderneming(en) onder algemene titel overgaan naar de verkrijgende vennootschap;
· (soms enkele van) de samengevoegde vennootschap(pen) ophouden te bestaan;
· de aandeelhouders van deze verdwenen vennootschappen aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap.
Indien sprake is van een juridische fusie wordt soms een nieuwe vennootschap opgericht waarin twee of meer vennootschappen worden "ondergebracht"; ook is mogelijk dat de ene vennootschap in een andere opgaat. Deze treedt dan op als "overnemende partij".
Als uitvloeisel van een Europese richtlijn die beoogt het internationale gebruik van rechtsvormen te vergemakkelijken, is eind 2006 een wetsvoorstel in behandeling genomen om samengaan met buitenlandse kapitaalvennootschappen mogelijk te maken. Er is dan sprake van een grensoverschrijdende juridische fusie die zal plaatsvinden onder de bepalingen en regels van het land waar de gefuseerde vennootschap haar zetel kiest. Het is de bedoeling dat de rechten van de werknemers en minderheidsaandeelhouders worden gewaarborgd. Voor het medezeggenschaps regime moet de onderhandelingsprocedure gevolgd worden zoals beschreven in het statuut voor de Europese Vennootschap.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!