Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Gepubliceerd op 28-02-2017

2017-02-28

Intrinsieke waarde

betekenis & definitie

Intrinsieke waarde is de waarde van (een aandeel in) een vennootschap nadat de eventueel bestaande stille reserves, die via herwaardering zichtbaar zijn gemaakt, in de (gecorrigeerde) balans zijn verwerkt. Indien gesproken wordt over zichtbare intrinsieke waarde, wordt bedoeld de intrinsieke waarde zonder dat bedoelde herwaarderingen hebben plaatsgevonden. Deze waarde is dan gelijk aan de boekwaarde. Voor IFRS vennootschappen is deze herwaardering minder materieel omdat de waarderingen al op fair value plaatsvinden. Het zichtbaar maken van de stille reserves bij het berekenen van de intrinsieke waarde gebeurt veelal met het oog op een overname.