Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Gepubliceerd op 28-02-2017

Autoriteit Financiële Markten

betekenis & definitie

De Autoriteit Financiële Markten is sinds 1 maart 2002 de rechtsopvolger van de STE; gedragstoezichthouder op de financiële marktsector. Het prudentiële toezicht (kunnen de marktpartijen de door hen aangegane verplichtingen nakomen) is echter de verantwoordelijkheid van de Nederlandsche Bank respectievelijk de Pensioen- & Verzekeringskamer.

De AFM kent drie doelstellingen:
· het bevorderen van de toegang tot de markt
· het bevorderen van de goede werking daarvan
· het borgen van het vertrouwen in de markt

Nadat op 1 januari 2007 de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking is getreden beschikt de AFM over zeer ruime bevoegdheden om de sterk uitgebreide taken te kunnen vervullen. Deze omvatten onder meer:
· toetsen verslaglegging; in het bijzonder de controle of de jaarverslagen (jaarberichten) van beursgenoteerde vennootschappen voldoen aan de (nieuwe) voorschriften.
· toezicht op accountantsorganisaties
· toezicht op financiële dienstverlening
· toezicht op aanbieden van effecten / erkenning van prospectus;
· toezicht beleggingsinstellingen
· toezicht melding zeggenschap
· toezicht marktmisbruik
· toezicht effectenverkeer