Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

American Depository Receipt

betekenis & definitie

American Depository Receipts buiten het land waarin de oorspronkelijke effecten zijn uitgegeven (al of niet met medewerking van het uitgevende bedrijf) gecreëerde certificaten (receipts), welke de economische rechten houden op het onderliggende aandeel (of certificaat daarvan), die echter het land van uitgifte niet (hoeven te) verlaten. De ADR's worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. Evenzo kunnen ADR's op andere beurzen worden genoteerd. Veelal wordt het receipt uitgegeven in de valuta van dat land. Het voordeel van deze "indirecte notering" is lagere kosten en tevens een permanente overbrugging van het valutaverschil. Bovendien is een ADR een toonderstuk.

< >