Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Agioreserve

betekenis & definitie

Indien aandelen met een agio worden uitgegeven, ontstaat een agioreserve die later (al dan niet belastingvrij) aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gestort agio (fiscaal vrij) en door inbreng van een onderneming (na drie jaar fiscaal vrij uit te keren). De uitkeringen kunnen in principe in de vorm van nieuw uit te geven aandelen worden gedaan, of in geval van een gestort agio ook in cash. Zowel in geval van gestort agio als bij inbreng is (na drie jaar) sprake van een terugbetaling van kapitaal (en dus niet van dividend). Uitkeringen in de vorm van aandelen worden “agiobonus” of “stockdividend uit de agioreserve” genoemd.

< >