Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Acquisitie

betekenis & definitie

Acquisitie houdt in: alle investeringen waardoor een overnemende partij een belang verwerft van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen in de overgenomen vennootschap.

In het spraakgebruik wordt met een acquisitie of overname meestal bedoeld het samenvoegen van ondernemingen door middel van het kopen van een onderneming of een onderdeel daarvan. Kenmerkend daarbij is dat één van de partners duidelijk de ander domineert, niet alleen doordat sprake is van het "kopen" van het belang, maar veelal ook door een verschil in omvang en door een verschil in bedrijfscultuur. Bij acquisities die als fusies worden gepresenteerd, is vaak achteraf toch sprake van een overname.

< >