Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Achtergestelde (obligatie) lening

betekenis & definitie

Een achtergestelde (obligatie) lening is een leningen met een achterstellingsclausule krachtens welke de rente- en aflossingsverplichtingen in geval van faillissement of liquidatie pas worden voldaan indien eerst andere, omschreven, schulden zijn voldaan.

Dit financieringsinstrument wordt vaak gebruikt bij bepaalde bedrijfsovernames, in het bijzonder MBO’s. Het is gebruikelijk dat tegenover het inherente hogere risico een hoger rentepercentage op achtergestelde leningen wordt vergoed.

< >