Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Accountantsverklaring

betekenis & definitie

Een accountantsverklaring is een verklaring afgegeven door een geregistreerde accountant inhoudende dat de betreffende stukken (jaarrekening, subsidieaanvraag, prospectus e.d.) zijn gecontroleerd en voldoen aan de daaraan te stellen eisen op grond van de van kracht zijnde regelgeving waaronder de vereisten van juistheid, volledigheid en consistentie.

< >