Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Aansprakelijk vermogen

betekenis & definitie

Het aansprakelijk vermogen de som van de vermogensbestanddelen die in eerste linie aansprakelijk zijn opdat de vreemd vermogenverschaffers van een vennootschap kunnen worden terugbetaald. Het verschil met garantievermogen is dat het aansprakelijk vermogen zich beperkt tot de bestanddelen welke deel uitmaken van de financiering van de vennootschap en ook als “aansprakelijk” in de balans, of in de toelichting daarop, zijn benoemd.

< >