Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Aandeelhoudersrechten

betekenis & definitie

Aandeelhoudersrechten zijn een afspiegeling van corporate governance. Geleidelijk zijn meer rechten aan de aandeelhouders toegekend/teruggegeven. Genomen maatregelen zijn vastgelegd in de Code Tabaksblat, het structuurregime en in de overnamerichtlijn. De EU heeft verdere uitbreiding van de aandeelhoudersrechten in voorbereiding; waaronder een verruiming waardoor de registratiedatum tot 30 dagen vóór aanvang van de AvA mag liggen (was 7 dagen) en een blokkeringsverbod tijdens deze aanmeldingsperiode. Op 15 februari 2007 heeft het Europees Parlement ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie. Het wachten is nu op de instemming van de Raad van Ministers van de EU.

< >