Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Aandeel

betekenis & definitie

Een aandeel is letterlijk het gedeelte dat een rechthebbende bezit in het kapitaal van een vennootschap. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder. Er zijn diverse soorten aandelen, waaronder: naamaandelen, toonderaandelen, preferente aandelen enz. Naamaandelen verhogen de transparantie doordat inzicht bestaat in de zeggenschapsverhoudingen.

Er kunnen al dan niet aandeelbewijzen worden uitgegeven. De vennootschap is verplicht een aandelenregister bij te houden.

< >