COMM

COMM - Museum voor Communicatie

Gepubliceerd op 02-12-2009

2009-12-02

Zender

betekenis & definitie

Een zender is het meest eenvoudig te omschrijven als iemand die iets zendt. Maar ook een televisie- of radiozendapparaat of een organisatie die radio- of tv-programma's uitzendt wordt een zender genoemd.

Er zijn verschillende zenders te noemen: de radiozender, de morsecode, AM, SSB, FM, lichtzender en ultrasoonzender. De radiozender stuurt een vorm van elektromagnetische straling uit: de radiogolven. Een zender stuurt een draaggolf uit, die van vorm wordt veranderd waardoor de ontvanger de informatie kan ontvangen. De morsecode schakelt de draaggolf aan en uit. De tussenpozen verschillen van lengte waardoor de informatie over te dragen is en de betekenis is af te lezen in een morsecode-tabel. AM is een geluidoverdracht voor over grote afstanden. Het nadeel van AM is dat de AM-ontvanger makkelijk storingen oppikt. SSB is een variant op AM, die over langere afstanden bereikt kan worden. FM staat boven AM en SSB en wordt dan ook vooral gebruikt voor muziekzenders. De lichtzender straalt licht uit voor communicatie, bijvoorbeeld door infrarood in een afstandsbediening. De ultrasoonzender, ook wel ultrageluid of ultrasoon geluid, is geluid dat onhoorbaar is voor mensen. De informatie wordt verzonden door het variëren in toonvariaties, waardoor een boodschap ontstaat.