Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

zaathouten

betekenis & definitie

Zware balk in de langsrichting van het schip, op de inhouten en boven de knie, ter versterking van het langsscheepse verband. Het zaathout bevat vaak één (of meer) gat(en) voor de mast. De Meern 1 was niet van een zaathout voorzien, daar was de mast in de mastvoet in een legger geplaatst.