Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

s-vormige akkers

betekenis & definitie

Een S-vormig akker is een smalle, -in tegengestelde richting- gebogen en door greppels begrensde strook land waarop in het verleden akkerbouw heeft plaatsgevonden. De vorm wordt in verband gebracht met het gebruik van zware karploegen getrokken door acht of meer trekdieren. Om het keren te vergemakkelijken begon men reeds op de akker met het voorbereiden van de draai.

Het S-vormig akker lijkt sterk op de kromakker.