Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

Maasdekking

betekenis & definitie

Maasdekking is leibedekking van rechthoekige leien van gelijke grootte in horizontale rijen. Deze lijen werden langs de maas gewonnen en ingevoerd. Vanouds is dit gebruikelijk in Frankrijk, België en zuidwestelijk Nederland, in latere tijd ook ten noorden van de Maas.

De leien voor het Maasdak kwamen voornamelijk uit de omgeving van Fumay in Frankrijk, aan de Maas dicht bij de Belgische grens. Ook is er wel sprake van Luikse leien. Thans komen zij vooral uit de omgeving van Angers (F.) en uit Noord-Wales.