Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

landgoederen

betekenis & definitie

Landgoederen zijn bezittingen op het platteland, ten dele in cultuur gebracht ten behoeve van landbouw, veeteelt en bosbouw, ten dele als buitenverblijf dienend. Door vererving en afgenomen economische opbrengsten in de twintigste eeuw zijn veel landgoederen opgesplitst of herbestemd tot bijvoorbeeld museum, hotel of kantoor. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)