Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

lacunes

betekenis & definitie

Lacunes zijn schadefenomenen waarbij er een deel van de drager, pleister- of verflagen ontbreekt. Dit kan zowel chemische, fysische, biologische als mechanische oorzaken hebben. (Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen / Buyle, M., Bergmans, A., 1994)