Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

jachtopzieners

betekenis & definitie

Jachtopzieners zijn ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de jachtwetten in een rechtsgebied. Meer specifiek: Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) die toezicht houdt op naleving van de Flora- en faunawet. Een jachtopziener kan ook iemand zijn die door (een) particulier(en) is ingehuurd om bijvoorbeeld op landgoederen of wildreservaten voor een leefgebied voor het wild te zorgen, stropen te voorkomen en de werkgevers of andere bevoegde personen te assisteren bij het jagen. (AAT-Ned/Wikipedia)