Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

jachtakten

betekenis & definitie

Jachtakten zijn akten om te jagen. Te onderscheiden zijn de grote jachtakte die volledige jachtpermissie geeft en de kleine jachtakte die het vangen van sommige vogels toestaat. De wet stelt dat zowel de belangen van de landbouwgewassen, de natuurbescherming en de jacht op elkaar afgestemd moeten worden.

Dit resulteert onder andere in de strenge eisen die gesteld worden aan jagers. Voordat een jager überhaupt mag jagen, heeft hij een intensieve opleiding gehad, waarbij hij eveneens een examen moet afleggen. Daarnaast worden een aantal eisen gesteld aan de jager.

Zo moet hij o.a. de wildstand op peil houden en vormen meerdere jagers een wildbeheereenheid. Vrije jacht is verboden in Nederland. Men moet een vergunning hebben.

Zelfs met een vergunning mag er niet het hele jaar door op al het wild gejaagd worden. (Van Dale)