Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

ijsbewaarplaatsen

betekenis & definitie

IJsbewaarplaatsen is de algemene benaming voor een reeks opslagplaatsen voor natuurijs ten behoeve privégebruik en bedrijfsdoeleinden. Zij worden ’s winters gevuld met ijs dat uit vijvers, sloten, rivieren of meren wordt gehakt of gezaagd. Meestal gaat het om vrijstaande bouwsels, maar er zijn ook opslagplaatsen die deel uitmaken van een groter geheel. (IJskelders, koeltechnieken van weleer / A.W.

Reinink en J.G. Vermeulen, Nieuwkoop 1981)