Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

Iederwijs

betekenis & definitie

Iederwijs is een onderwijssysteem dat sinds 2002 op een aantal Nederlandse particuliere scholen wordt toegepast en opgezet is door leerkrachten. Het is een voor Nederland nieuwe manier van omgaan met kinderen binnen schoolverband. Zowel de mensen met een onderwijsbevoegdheid als mensen met andere ervaring met kinderen worden iederwijzers genoemd.

Iederwijsscholen vallen in Nederland onder het bijzonder onderwijs. De leerkrachten werden geïnspireerd door hun eigen ervaringen en de ervaringen van de "Sudbury Valley School" in de Verenigde Staten en de Pestalozzi-school in Equator. Daarnaast zijn zij op zoek naar hoe een school die past bij de huidige en toekomstige maatschappij, werkt en functioneert.

Kenmerken van het schoolsysteem zijn dat kinderen kunnen leren wat ze willen, met wie ze het willen en op welk moment ze het willen. De school bestaat uit één groep van alle leeftijden. De kinderen leren zelfstandig, van elkaar en van de iederwijzers.

Kinderen hebben een even grote stem als de volwassen begeleiders in de dagelijkse gang van zaken van de school.

Er wordt gebruikgemaakt van het sociocratische besluitvormingsmodel. Het schoolgebouw bestaat uit verschillende ruimtes, zoals een atelier, computerhoek, studiekamer en keuken met bijbehorende tuin.

De inrichting van de school kan veranderen naar behoefte van de activiteiten. (Wikipedia)