Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

galerijen (wandelgang)

betekenis & definitie

Galerijen zijn langwerpige ruimtes in renaissancistische en barokke paleizen die bedoeld zijn om in de wandelen. Van galerij 1 is de functie van verbindingslid behouden. Het is een doorloop en er komen deuren op uit.

De andere lange zijde strekt zich uit langs de tuin of de hof, waarop een reeks vensters uitzicht biedt. Het stadhuis van Amsterdam (c. 1650), nu Paleis op de Dam (monumentnr.: 5941), heeft dergelijke galerijen rond de beide binnenplaatsen. In de achttiende eeuw hadden bijna alle paleizen en grote lustsloten galerijen.

Zulke galerijzalen waren versierd met plafondschilderingen of stucwerk. Zij waren bovendien opgeluisterd door kostbare losse kunstvoorwerpen: beelden, schilderijen, meubelen, rariteiten. Zo werd galerij ook de aanduiding voor een min of meer gesloten kunstverzameling, een museum.

Ook boekerijen bracht men onder in deze goed verlichte ruimten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Haslinghuis)