Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

fabrieken (organisatie)

betekenis & definitie

Lichaam dat het vermogen van een kerk of parochie beheert, vooral de gebouwde eigendommen en de inkomsten daaruit. In de M.e. was een van de leden (operarii) in het bijz. belast met het toezicht op de uit te voeren werken. Men koos hiertoe bij voorkeur een man met technische bekwaamheid, aanvankelijk meestal uit de clerus.

Ook stadsfabriek, vergelijkbaar met een huidige dienst gemeentewerken e.d.