Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

eenkamerwoningen

betekenis & definitie

Eenkamerwoningen zijn woningen bestaande uit een kamer waar gekookt, gewoond en geslapen wordt. In de 19e eeuw woonden complete gezinnen in deze woningen. Veel eenkamerwoningen bevonden zich in een slop.

Een slop was het doodlopende einde van een smalle steeg of gang waaraan een tot eenkamerwoningen verbouwd pakhuis, werkplaats of stal was gelegen. De mensen leefden er zeer dicht op elkaar in de soms wel 10 tot 12 woninkjes per slop. Deze woningen deelden de sanitaire voorzieningen met meerdere mensen.

In de Europese steden werden - vooral in de 19e eeuw ten tijde van de snelle en ongecontroleerde industrialisatie - grote aantallen van deze sloppen aangelegd achter de huizen die aan de doorgaande straten lagen. Deze onderkomens vormden dus letterlijk een achterbuurt. In de huidige tijd worden eenkamerwoningen ook nog gebouwd, maar dan bedoeld voor eenpersoonshuishoudens, veelal studenten of jongeren.

In sommige gevallen worden de keuken, de douche en het toilet gedeeld met minstens een medebewoner.