Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

aanbesteden

betekenis & definitie

Het ontvangen van inschrijving op een bepaald werk op grond van een bestek of werkomschrijving en op basis daarvan het opdragen van de uitvoering ervan. Voor het eerst is sprake van aanneming in XIVb. De aanbesteding kent drie erkende vormen:–#aanbesteding op uitnodiging, waarbij inschrijvers vooraf geselecteerd worden en gewoonlijk in aantal beperkt blijven tot maximaal vijf; –#onderhandse aanbesteding: inschrijving op basis van vergelijking van de door de aannemer ingediende begroting met de door de architect opgestelde; –#openbare aanbesteding, waarbij in principe door ieder (mits bestekhouder) een inschrijfbedrag kan worden ingediend.

Bij deze methode kunnen zonder opgaaf van redenen lage inschrijvers worden gepasseerd. In 1807 vermelden bestek en conditiën voor het maken van een nieuwe houten spits op de Boventoren te Kampen dat het werk zal worden besteed in één massa, met blok en tak, hetgeen inhoudt dat alles inbegrepen is in de aannemingsprijs, dus de leverantie van alle materialen, transporten, gereedschappen, steigerwerk, takels, arbeidslonen en alle onvoorziene kosten, niets uitgezonderd. Vaak gaat aan een aanbesteding een aanwijzing vooraf.