Codebreakers

Codebreakers zijn die hard marketeers.

Gepubliceerd op 29-10-2015

2015-10-29

Vijfkrachtenmodel van Porter

betekenis & definitie

Het vijfkrachtenmodel is een strategisch marketingmodel dat ontwikkeld is door Michael Porter. Het model gaat uit van vijf krachten die de aantrekkelijkheid van de markt bepalen. Hierop kan de strategie van een organisatie afgestemd worden.

Het vijfkrachtenmodel wordt vaak gebruikt bij het schrijven van een concurrentieanalyse.

De vijf krachten die Porter omschrijft zijn:
1. De macht van leveranciers;
2. De macht van afnemers;
3. De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn;
4. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt;
5. De interne concurrentie van spelers op de markt.