Payroll betekenis & definitie

Payroll, ook wel payrolling genoemd, is het uit handen geven van de verantwoordelijkheid van het werkgeverschap. Dit betekent dat het payrollbedrijf de juridisch werkgever wordt van de betrokken werknemers. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid de gehele personeel-, arbo- en loonadministratie uit handen te geven.

Het doel van payrolling is het ontzorgen van een ondernemer, omdat bij payrolling de intensiteit en complexiteit van het werkgeverschap wordt verlaagd. De werknemers zijn dus juridisch gezien in dienst bij een payrollorganisatie, wat bij een loonadministratiekantoor of accountantskantoor niet het geval is. De opdrachtgever blijft wel zelf verantwoordelijk voor werving en selectie van het personeel en de onderlinge relatie op de werkvloer.

De letterlijke vertaling van het Engelse woord Payroll is loonlijst.