Codebreakers

Codebreakers zijn die hard marketeers.

Gepubliceerd op 27-10-2015

2015-10-27

Marketingplan

betekenis & definitie

Een marketingplan is een rapport waarin alle commerciële inspanningen van een organisatie worden beschreven om bepaalde doelstellingen te behalen. Het plan is op intern en extern onderzoek gebaseerd.

Hierop volgen strategische, tactische en operationele keuzes. Doordat zowel de interne als de externe omgeving als basis voor de strategie wordt gebruikt, kan op een goede manier ingespeeld worden op de kansen en bedreigen uit de externe analyse en op de sterke en zwakke punten van de organisatie uit de interne analyse.

Belangrijke onderdelen van het marketingplan zijn de situatieanalyse, DESTEP-analyse, ABCD-analyse, SWOT-analyse, confrontatiematrix, de strategische keuzes, (SMART) marketingdoelstellingen, marketingmix en het actieplan.