Codebreakers

Codebreakers zijn die hard marketeers.

Gepubliceerd op 23-10-2015

2015-10-23

DESTEP Analyse

betekenis & definitie

DESTEP is een afkorting en staat voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren. Door het analyseren van deze factoren krijgt men een duidelijk beeld van de externe omgeving waarbinnen een bedrijf opereert. De belangrijkste kansen en bedreigingen kunnen als input dienen voor de SWOT-analyse.

- Demografische factoren: kenmerken van de bevolking (leeftijd, inkomen, aantal inwoners).

- Economische factoren: factoren die de economie beschrijven (werkloosheid, belangrijkste inkomstenbronnen, inflatie).

- Sociaal/culturele factoren: kenmerken van de cultuur en leefgewoonten (normen en waarden, subculturen, opleidingsniveau).

- Technologische factoren: kenmerken van de ontwikkeling (kijken of de techniek die nodig is om jouw bedrijf te laten starten aanwezig is in een bepaalde regio).

- Ecologische factoren: kenmerken van de fysieke omgeving (milieu en klimaat).

- Politiek/juridische factoren: kenmerken van overheidsbeslissingen (huidige wetgeving, wijzigingen in de wet, subsidies).