Codebreakers

Codebreakers zijn die hard marketeers.

Gepubliceerd op 23-10-2015

2015-10-23

ABCD-analyse

betekenis & definitie

Een ABCD-analyse is een marketinganalyse waarmee de externe omgeving van een onderneming in kaart gebracht kan worden. ABCD is een afkorting voor afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse en distributieanalyse.

- Afnemersanalyse: met afnemers worden fabrikanten (toeleveranciers), handelaars (inkoop) en consumenten (eindgebruikers) bedoeld.

- Bedrijfstakanalyse: de bedrijfstakanalyse geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de markt waarin een onderneming actief is. Deze analyse volgt een duidelijke structuur en bestaat uit drie stappen, namelijk: Macro-omgevingsfactoren (DESTEP), Algemene marktfactoren en concurrentie op de markt.

- Concurrentenanalyse: Het uitvoeren van de concurrentenanalyse geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de markt waarin een onderneming actief is.

- Distributieanalyse: een distributieanalyse biedt een onderneming de mogelijkheid in te spelen op de kansen en bedreigingen die distributie met zich meebrengt. De analyse bestaat uit de distributiewijze, distributiefunctie, distributievormen en distributieconcentratie.