Mediawaarde betekenis & definitie

De mediawaarde is een aanduiding van de impact van een bericht in de media. Organisaties gebruiken de mediawaarde om de mediawaarde van hun merk te kwantificeren. Hierbij wordt gekeken naar de advertentiewaarde van een bericht.

De mediawaarde geeft dus een indicatie van de opgeleverde PR. De berekening is gebaseerd op de kosten die je zou maken als je de media-aandacht zou inkopen.

De kosten van vergelijkbare media-aandacht worden bepaald aan de hand van advertentietarieven van websites, social media, kranten en radio- en TV zenders. Hierbij wordt per medium gekeken naar de geldende advertentiespecificaties. Zo wordt voor een online bericht gekeken naar het CPM-tarief waar bij televisie gekeken wordt naar GRP's of kijkdichtheid. Daarnaast wordt gekeken naar de grootte van het bericht, het bereik en de positie in het medium wordt de advertentiewaarde berekend.

Door structureel te kijken naar de mediawaarde van berichten uit verschillende typen media, kunnen uitspraken worden gedaan over de merkwaarde in de media. Door aan media-uitingen een mediawaarde te hangen, wordt het mogelijk om resultaten uit marketing- en communicatie-activiteiten te vergelijken en maakt het benchmarken met andere merken mogelijk.