Clipit media monitoring

Media monitoring

Gepubliceerd op 04-10-2018

Marketingdoelstelling

betekenis & definitie

Een marketingdoelstelling is een situatie die nagestreefd wordt door middel van het marketingbeleid.

Een duidelijk en haalbaar doel met criteria zoals omzet, afzetmarkt, marge en marktaandeel. Deze doelen worden geformuleerd aan de hand van de SMART-regel. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dit voorkomt doelstellingen zoals ‘Het bedrijf wil groeien’, wat weer leidt tot ontevredenheid als het bedrijf vervolgens 1% heeft doorgemaakt in een jaar. Door te stellen: ‘Het bedrijf wil binnen 1 jaar 20 nieuwe leads genereren die het salesteam op kan vangen.’ voldoet men aan alle criteria.