Logoherkenning betekenis & definitie

Bij logoherkenning wordt het beeldmerk waaraan je een merknaam of bedrijfsnaam herkent, geïdentificeerd. Dit gebeurt voornamelijk wanneer een logo in de media verschijnt. Het inzichtelijk maken van het aantal keer dat een logo in de media verschijnt, heeft verschillende doeleinden.

Een logo wordt middels kunstmatige intelligentie getraind in het beeldherkenningssysteem. Hierdoor kan dit systeem op basis van de afstand tussen beeldpunten in een logo een match maken. Dit werkt ook als dit logo vervormd is door plaatsing op een mok of beweegt doordat het logo geprint is op de kleding van een sporter.

Logoherkenning kan gebruikt worden om de effectiviteit van (sport)sponsoring inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld door te meten hoe vaak het logo in beeld gebracht wordt in een sponsordeal met een partner of persoon. Naast sponsoring wordt logoherkenning ook gebruikt voor reputatiemanagement. Voor PR- en communicatieprofessionals is dit van essentieel belang om te waken over de reputatie.