Clipit media monitoring

Media monitoring

Gepubliceerd op 30-08-2017

KPI’s

betekenis & definitie

De afkorting KPI staat voor Key Performance Indicator (in het Nederlands: Kritieke Prestatie Indicatoren). KPI’s zijn een operationeel instrument om de prestaties van een onderneming te monitoren met als doel deze te verbeteren.

De strategie van een onderneming wordt vertaald naar lange en korte termijn doelstellingen. Een KPI wordt gebruikt om te monitoren of de prestaties van een onderneming met de gestelde (operationele) doelstellingen worden behaald. Dit kan dagelijks, wekelijks of maandelijks in kaart gebracht worden.

Een voorbeeld is dat een lange termijn doelstelling betrekking heeft op een positief imago. Dit wordt doorvertaald naar een korte termijn doelstelling die betrekking heeft op bijvoorbeeld reputatiemanagement. Vervolgens wordt dit doorvertaald naar meetbare KPI’s zoals het sentiment in mediaberichtgeving. Dit wordt gemonitord aan de hand van sentiment analyse in de media.